A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 02 Ноември 2009  78

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ:


30 ноември 2009 г. е крайният срок за подаване на декларации за:  • освобождаване от такса за услугата „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които няма да се използват през цялата 2010 г. 


и  • определяне на таксата за битови отпадъци,  в частта  „събиране и извозване на битовите отпадъци”, според количеството битови отпадъци.


Декларациите се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на партерния етаж в сградата на общинска администрация Златоград всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа или на адрес: гр. Златоград 4980, област Смолян, ул. „Стефан Стамболов” № 1.


Образец на декларациите може да бъде изтеглен от тук.


За допълнителна информация:

тел. 03071/42 21; 25 51; 25 53.


Приложения:
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития