A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Решениечетвъртък, 14 Октомври 2021  223

На основание чл. 15 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Златоград съобщава за взето Решение № СМ-11-ЕО/2021 г., с което е преценено да не се извършва екологична оценка на "План за интегрирано развитие на община Златоград(2021-2027г.) с възложител: Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Решение № СМ-11-ЕО/2021 г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития