A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Проект на Наредбапетък, 09 Юни 2023  183

Проект

на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване  и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване  и преместване на децата в детските градини на територията на Община Златоград, които могат да се бъдат депозирани в  Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград - гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1 и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

Вносител:

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба за изменение и допълнение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития