A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТ НА НАРЕДБАсряда, 14 Септември 2022  267

ПРОЕКТ НА

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград 

 На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Златоград - www.zlatograd.bg, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община Златоград.

Вносител:

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Наредба


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития