A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПРОЕКТпонеделник, 13 Декември 2021  390

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление, Община Златоград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Правила за изменение и допълнение на Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград


Вносител:
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на Правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Златоград
Заявление
Декларация – Приложение № 1
Декларация – Приложение № 2


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития