A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ПОКАНАсряда, 11 Октомври 2023  190

П О К А Н А

За публично обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги

Във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво, въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане (АСП) извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализ) и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).

В съответствие с чл. 49, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ), кметът на общината организира публично обсъждане на Анализа и предложението за Картата, относно социалните услуги на общинско ниво.

Следвайки разпоредбите на Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ), община Златоград публикува Анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги на интернет страницата на общината, раздел „Обществено обсъждане“, за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да бъдат депозирани в срок до 10.11.2023 г., в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград - гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1 и на е-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg.

 

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград

За кмет:
Зам.-кмет Елмира Угорлиева-Пехливанова
Заповед за заместване № 368/26.09.2023 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Предложение за Национална карта на социалните услуги
Помощни насоки за тълкуване на концепцията за разработване на предложението за Национална карта на социалните услуги


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития