A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 24 Юли 2009  85

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.25, ал.4, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед №16/07.03.1978г. на ОНС-Смолян и Заповед №296/21.07.2009г. на кмета на община Златоград, община Златоград уведомява, че във връзка с провежданото отчуждаване за реализиране на ул.”Малина” от о.т.№166 до о.т.№163, на част от имот с кад. № 402, с площ 102 кв.м., и част от имот с кад. № 403 в кв.36, с площ 228 кв.м., по плана на с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолян, в Банка ДСК-Златоград е внесено дължимото обезщетение за предприетото отчуждаване, като от 01.09.2009г. ще започне неговото изплащане.
Правоимащи да получат определеното обезщетение са:
за част от ПИ 402 Румен Каменов Топчиев;
за част от ПИ 403 Фатма Хасанова Караисенова, Асен Иванов Каменов, Минка Димитрова Каменова, Боян Златков Каменов и Веселин Златков Каменов.
Посочените собственици следва да предоставят легитимни документи за собственост в Общинска администрация, отдел „УТ, ИК и ООС” гр.Златоград, в противен случай сумата за парично обезщетение ще бъде преведена по сметка на общината, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития