A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 23 Февруари 2024  245

            УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

            В съответствие с чл.15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологично оценка на планове и програми, Ви уведомявам за издадено Решение №СМ-03-ЕО/2024 на РИОСВ – Смолян. Решението е във връзка с изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Златоград за отстраняване на явна фактическа грешка при прилагане на чл.103а, ал.1 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в ОУП на Община Златоград.

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Решение №СМ-03-ЕО/2024 на РИОСВ – Смолян


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития