A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 29 Април 2009  91

ОБЯВЛЕНИЕ


         На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед №16/07.03.1978г. на ОНС-Смолян, с оглед задоволяване на обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин (чл.21, ал.1 от ЗОС), община Златоград открива процедура по отчуждаване на част от ПИ №402 и ПИ №403 по плана на с.Старцево, предвидена за улица от о.т.№166 до о.т.№163.

Собственик на имот  с кад. №402 – Румен Каменов Топчиев, съгласно нотариален акт №31/17.10.1979 г.

Стойност на обезщетението 720 лева

Засегната площ 102 кв.м.

Собственик на имот с кад.№403- Иван Христов Каменов, записан в разписния лист.

Стойност на обезщетението 2 340 лева.

Засегната площ 228 кв.м.

Собствениците на посочените имоти следва да предоставят легитимни документи за собственост в Общинска администрация, отдел „УТ, ИК и ООС” гр.Златоград, в противен случай сумата за парично обезщетение ще бъде преведена по сметка на общината, съгласно чл.29, ал.2 от ЗОС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития