A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 23 Ноември 2010  91

О Б Я В А


Община Златоград, област Смолян на основание чл.6 от Наредба № 13 за принудително изпълнение на заповеди за поправка, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Златоград открива процедура за избор на изпълнител на влезли в сила заповеди на кмета на общината, издадени на основание чл.195, ал.4, 5 или 6 от Закона за устройство на територията.

Физически или юридически лица, желаещи да бъдат изпълнители могат да подават заявление в Центъра за информационно  и административно обслужване на граждани, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, в срок до 30 декември 2010г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития