A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 11 Август 2020  137

ОБЯВА


Днес, 11.08.2020 г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с постъпило Писмо, с вх. № 32-00-170 от 06.08.2020 г., Общинска администрация Златоград, съобщава за постъпила информация по Приложение № 2, към чл. 6 от същата Наредба, за инвестиционно предложение: „Животновъдно стопанство – кравеферма”, в ПИ 31111.5.133, в местността „Овчарника”, в землището на гр. Златоград, обл. Смолян.

Заинтересованите лица могат да изразят становища, в 14 дневен срок от датата на съобщаването, на адрес:
• Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров" №16, и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“;

• Гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.
Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29079 раздел: „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС/Допълнителна информация“ и в сградата РИОСВ – Смолян, ул. „Дичо Петров“ №16, „Офис за комплексно обслужване“.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития