A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 21 Февруари 2020  62

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Златоград, оповестява Решение № 2 от 09.01.2020г. за обявяване нищожността по протест на Окръжна прокуратура Смолян на Наредба № 25 за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водовземаве / водовземане водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Златоград, приета с решение №Ж 226 по протокол №15 от 04.08.2016г. на Общински съвет – Златоград. по Административно дело № 466/2019г. по описа на Административен съд – Смолян.

ОБЯВЯВА нищожността на Наредба №25 за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване на услуга на водовземаве / водовземане водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Златоград, приета с решение №Ж 226 по протокол №15 от 04.08.2016г. на Общински съвет – Златоград, с изключение на приетата със същото решение Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода от термоминерално находище „Ерма река“ община Златоград, област Смолян.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития