A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 04 Февруари 2020  59

Днес, 04.02.2020 г., Общинска администрация Златоград съобщава за свое Уведомление за инвестиционно прeдложение „Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуващ стоманен пешеходен мост между ул. „Стефан Стамболов” от о.т.129 към ул. „България”, над река „Голяма река”, гр. Златоград, община Златоград”, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в РИОСВ гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16;‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития