A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 03 Юни 2019  58

Днес, 03.06.2019 г., Общинска администрация Златоград, съобщава за постъпило Уведомление с вх. № 53-00-532/31.05.2019 г. от „ЗлАрти-МиРокси77” ЕООД и Айля Шаиб, за инвестиционно прeдложение „Външното електро захранване за обекти : "Семеен хотел с ресторант"  в УПИ - за курортни дейности, по ПУП на с. Старцево, отговарящ на ПИ с идентификатор 69105.3.64, м. „ЧЕИРЪТ“ по КК с. Старцево, общ. Златоград и "Жилищна сграда"  в УПИ I – 3066 - жилищно застрояване по ПУП на с. Старцево, отговарящ на ПИ с идентификатор 69105.3.66 по КК на с. Старцево, м. „ЧАУШЕВА ПОЛЯНА“, общ. Златоград”.


Приложения:

1. Уведомление с вх. № 53-00-532/31.05.2019 г. за инвестиционно предложение от „ЗлАрти-МиРокси77” ЕООД и Айля Шаиб до Кмета на Община Златоград;

2. Уведомление за инвестиционно намерение до Директора на РИОСВ гр. Смолян;

3. Обява до заинтересованите лица и общественост.


Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в:

РИОСВ гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16;


Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития