A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 27 Май 2019  131

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Златоград, оповестява Решение № 154 от 17.04.2019г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Смолян на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Златоград, приета с Решение № 412 по Протокол № 37 от 23.06.2009г. на Общински съвет Златоград по Административно дело № 102/2019г. по описа на Административен съд – Смолян.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития