A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 03 Май 2019  134

„ДГ „Детски свят” с. Долен обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемата „Училищно мляко”.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Обявление
2. Заповед № 52/16.05.2019г.
3. Протокол от 27.05.2019г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития