A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 12 Април 2010  86

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.04.2010Г. СА АКТИВНИ И СЕ ПРИЛАГАТ:


І. Схемата за подпомагане на производители на краве мляко, сериозно пострадали в резултат от кризата в сектора:

1. Срок за кандидатстване – от 1 април до 30 април 2010г.

2. Крайна дата на изплащане – 30.06.2010г.

3. Одобрен финансов ресурс – 1 842 622 евро.


ІІ. Схемата за държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”:

1. По схемата се покриват загуби при застрахователна тарифа до 6 процента и при допустим максимален размер на застрахователната премия тридесет лева на декар. Разликите над тези параметри се поемат от земеделския производител;

2. Срок за кандидатстване и договаряне – от 1 април до 31 август 2010г.

3. Краен срок за окончателно изплащане на помощта – 15 декември 2010г.

4. Одобрен финансов ресурс – 4 000 000 лева.


ІІІ. Схема за държавна помощ „Помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните”:

1. Срок за подаване на документи – от 1 април до 30 юни 2010г.

Крайна дата за изплащане – 30.07.2010г.        

2. Отпада изискването, при кандидатстване по схемата за държавна помощ „Помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните”, Развъдните организации за представят регистрационна карта като земеделски производител.

3. Заличава се т. 4, буква г) от Раздел І на Схемата.


ІV. Схемата за държавна помощ „Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена”:

1. Срок за кандидатстване – от 1 април до 30 април 2010г.

2. Краен срок за окончателно изплащане на помощта – 15 декември 2010г.

3. Одобрен финансов ресурс – 1 352 345 лева.


V. Краткосрочен кредит за закупуване на семена, торове и препарати за производство на картофи, реколта 2010г.:

1. Кредитът се отпуска на земеделски производители за закупуване на семена, торове и препарати за производство на картофи, реколта 2010г. на референтен лихвен процент.

2. Срок за кандидатстване – от 06.04.2010г. до 31.05.2010г.

3. Крайна дата на изплащане – 30.06.2010г.

3. Определен финансов ресурс – 5 000 000 лева.

4. Финансирането на декар е в размер на 500 лева.


За допълнителна информация да ползвате сайта Държавен фонд „Земеделие” www.dfz.bg или посочения по-долу адрес и телефони:

Гр.Смолян ,бул” България” №14 стаи №113 и 114

Тел 0301 /67722 : 0301/67712


Уважаеми земеделски стопани с разпределена индивидуална квота за ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА,Напомняме ви, че от 01 Април до 15 Май тече срока, в който Вие лично, чрез Ваш представител или с писмо с обратна разписка,  следва да подаде в офисите на Областна дирекция  град Смолян  Годишна декларация за изпълнение квота за директни продажби! Съгласно разпоредбите на - ЗПООПЗПЕС, Чл. 43 от Наредба No 23 за управление на националната млечна квота

За допълнителна информация и бланки на декларацията може да ползвате сайта Държавен фонд „Земеделие” www.dfz.bg или посочения по-долу адрес и телефони:

Гр.Смолян ,бул” България” №14 стаи №113 и 114

Тел 0301 /67722 : 0301/67712‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития