A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 13 Ноември 2018  92

Днес, 13.11.2018 г., Общинска администрация Златоград, съобщава за постъпило Уведомление, с вх. № 53-00-709/13.11.2018 г., от „СИ АЙ ФОН” ЕООД, за инвестиционно прeдложение „Фитнес зала с протеинов бар-  пристройка и преустройство на помещения в сграда за търговия с идентификатор 31111.34.377.1 по КК на гр. Златоград “в УПИ VI- търговия и обществено обслужване, кв. 96 по ПУП на гр. Златоград, общ. Златоград”, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.


 


Приложения:


1. Уведомление с вх. № 53-00-709/13.11.2018 г. за инвестиционно предложение от „СИ АЙ ФОН” ЕООД до Кмета на Община Златоград;


2. Обява до заинтересованите лица и общественост;


3. Уведомление за инвестиционно предложение до Директора на РИОСВ Смолян, с информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.


 


Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в:


РИОСВ гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16;

Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития