A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 21 Декември 2017  25


О Б Я В А


Днес, 21.12.2017 г., на основание чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредба за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Общинска администрация Златоград, съобщава за постъпила информация по Приложение № 2, към чл. 6 от същата наредба, за инвестиционно намерение „Хотел с ресторант и външен басейн “  в  УПИ за курортни дейности отговарящ на ПИ с номер 3.64 , м. „Чаирът “  в землище на   с. Старцево , общ. Златоград от Сергей Златков Кърлев.Приложение:
1.Обява до заинтересованите лица и общественост;
2.Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в:
РИОСВ гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16;
Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития