A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 11 Януари 2010  83

О Б Я В А


Започна кампанията за пререгистрация на земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999г.


Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба №3/1999г., земеделските производители трябва да се представят в Областна дирекция „Земеделие”, ежегодно до 25 март, актуална информация за дейността си, чрез анкетна карта и анкетни формуляри. Документите се заверяват в общинските служби по земеделие по местонахождение на стопанството. В случаите, когато се отглеждат животни, формулярите трябва да бъдат подписани и подпечатани от общинския официален ветеринарен лекар.


Регистрацията в регистъра на земеделските производители е задължително условие при кандидатстването за получаване на редица помощи и субсидии, както и по част от мерките от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 год. Стопаните, пропуснали срока за заверка /от 1 януари да 25 март 2010г./, губят правата си за подпомагане за съответната година.
Първоначалната регистрация като земеделски производител, както и прекратяването на същата може да се извършва целогодишно.


Нов момент през настоящата година е по-високият минимален месечен размер на осигурителния доход, който за всички земеделски производители е в размер на 240 лв.
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития