A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 31 Май 2017  25

Общинска администрация Златоград съобщава за постъпило, Уведомление за инвестиционно намерение Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд отток на участъка от река Неделинска, в землището на с. Долен, Община Златоград, Област Смолян с код по ЕКАТТЕ 21871, съгласно приложения картен материал

Днес 31.05.2017г., Общинска администрация Златоград съобщава за постъпило Уведомление за инвестиционно намерение Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд отток на участъка от река Неделинска, в землището на с. Долен, Община Златоград, Област Смолян с код по ЕКАТТЕ 21871, съгласно приложения картен материал, от "Стройвъзход" ООД, гр. Неделино, Община Неделино, Област Смолян, на основание основание чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.)

Приложения:

1. Уведомление за инвестиционно намерение

2. Приложение №2 към чл. 6 и картен материал

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в:
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д. Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития