A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 20 Декември 2016  24

Днес 20.12.2016 г., на основание чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Надграждане на стоманенобетонна защитна стена в кв. "Изгрев" по левия бряг на река Върбица - участъка след моста на ул. "Прогрес" в гр. Златоград и изграждане на защитна стоманенобетонна стена по левия бряг на река Върбица в кв. "Изгрев" - след устието на дерето, протичащо покрай улица "Бор", Община Златоград от Недялко Живков Славов - Областен управител на област Смолян.

Приложение – Уведомление за инвестиционно намерение

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в:
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д. Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития