A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 18 Ноември 2016  27

Днес 18.11.2016 г., на основание чл. 6, ал.9 и ал. 10, от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпила информация по приложение № 2 за инвестиционно намерение „Кравеферма и фотоволтаична инсталация за собствени нужди” в ПИ 005455 в землището на село Старцево, Община Златоград от ЕТ„МФ-Габриела Вежинова”.

Приложение – Информация по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в:
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д. Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития