A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 24 Октомври 2016  28

Днес 24.10.2016 г., на основание чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Златоград, СЪОБЩАВА за постъпило уведомление за инвестиционно намерение „Създаване на нова площадка за третиране на отпадъци с адрес гр. Златоград, бул. „България”, планоснимачни номера - № 15-404531 от 17.08.2016 г. с идентификатор 31111.36.378.1 и ” от „Екоефекти” ООД, гр. Златоград и № 15-404535-17.08.2016 г. с идентификатор 31111.36.378.2.

Приложение – Уведомление за инвестиционно намерение

Писмени становища, мнения и/или възражения се приемат в:
РИОСВ гр.Смолян, ул ”Д. Петров” № 16
Община Златоград, ул. „Ст. Стамболов” №1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития