A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 20 Май 2016  25

Протокол по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за окончателното разпределение за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд на Община Златоград за стопанската 2016 - 2017г.

Приложение:
Протокол‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития