A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 05 Май 2016  28

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:
С решение № Ж 182 от 25.04.2016 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на ПУП-ПЗ за земеделска земя, землище на с.Старцево, Община Златоград.
Инвестиционните намерения на възложителя “ЕКОЛЕС-08” ЕООД с управител Велин Цанков Мангаров, са свързани със смяна предназначението на имот с номер 003126, местност “Поляната”, землище на с.Старцево, Община Златоград – от земеделски имот за неземеделски нужди за изграждане на “Работилница за ремонт на автомобили и горска техника”.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития