A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 04 Май 2016  31

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:
С решение № Ж 156 от 23.03.2016 г. на Общински съвет Златоград е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с номер 005451, местност “Карагьозово”, землище на с.Старцево, Община Златоград.
Инвестиционните намерения на възложителя Димитър Славчев Боюклиев, са свързани със смяна предназначението на имот с номер 005451, местност “Карагьозово” – от земеделски имот за неземеделски нужди – изграждане на свободностоящи сгради, предназначени за гаражи и работилница за селскостопанска техника.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития