A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 05 Март 2015  87

Обява за инвестиционно намерение: "Одобряване нa ПУП-ПЗ и ПП за имот с идентификатор 31111.5.133, промяна на предназначението на земеделска земя, изграждане на сграда за обитаване и сграда за отглеждане на животни"

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Обява‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития