A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 27 Февруари 2015  88

На основание чл. 15 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Златоград съобщава за взето Решение № СМ-01-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми за "Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Златоград"

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Решение № СМ-01-ЕО/2015 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития