A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 26 Януари 2015  95

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява:
С решение № Е 856 от 29.10.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) в обхват между о.т.694 (на ул. „Васил Левски”), през о.т.725, о.т.750 (на ул. „Арда”) до ул. „Бяло море” в участъка между о.т.1174 и о.т.751 по ПУП на гр.Златоград, съгласно изготвено предложение за промяна на ПУП-ПР за ул. „Арда”, за намаляване на ширината и от 6 м на 4,50 м.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр.Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития