A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 16 Юни 2014  27

1.С решение № Е 699 от 27.05.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на ПУП – ПП и е одобрено задание за допускане на ПУП-ПП в обхват на сервитут на пътя и ПИ с идентификатор 31111.22.174; ПИ с идентификатор 31111.22.227; ПИ с идентификатор 31111.22.186; ПИ с идентификатор 31111.23.175; ПИ с идентификатор 31111.23.083; ПИ с идентификатор 31111.23.179; ПИ с идентификатор 31111.23.176; ПИ с идентификатор 31111.23.166; ПИ с идентификатор 31111.23.168; ПИ с идентификатор 31111.22.175; ПИ с идентификатор 31111.23.114; ПИ с идентификатор 31111.23.165; ПИ с идентификатор 31111.23.334; ПИ с идентификатор 31111.23.035; ПИ с идентификатор 31111.23.344; ПИ с идентификатор 31111.23.335; ПИ с идентификатор 31111.23.151; ПИ с идентификатор 31111.23.338; ПИ с идентификатор 31111.23.336; ПИ с идентификатор 31111.23.343; ПИ с идентификатор 31111.23.214; ПИ с идентификатор 31111.23.342; ПИ с идентификатор 31111.23.213; ПИ с идентификатор 31111.23.340; ПИ с идентификатор 31111.23.146; ПИ с идентификатор 31111.23.217 по кадастрална карта на гр.Златоград по искане от “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, представлявано от Андон Симеонов – Директор “Фиксирани мрежи”.

2.С решение № Е 698 от 27.05.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на ПУП – ПП в обхват на сервитут на пътя и ПИ с идентификатор 31111.22.174 и е одобрено задание за допускане на ПУП – ПП по искане от “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, представлявано от Андон Симеонов – Директор “Фиксирани мрежи”.

3.С решение № 697/27.05.2014 г. на Общински съвет Златоград е разрешено изготвянето на ПУП-ПЗ в обхват на имот с номер 005191 по КВС на с.Старцево, съгласно приложена скица № К01743/04.11.2013 г. на Общинска служба по земеделие Златоград и е одобрено задание за допускане на ПУП-ПП по молба от Елеонора Веселинова Куцова.

Решенията на Общински съвет Златоград са изложени на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и са публикувани на интернет страницата на община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития