A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 06 Януари 2014  28

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение № Е 584 от 20.12.2013г. на Общински съвет Златоград е допусната поправка на очевидна техническа грешка в решение № Е 546 от 21.10.2013г. на Общински съвет Златоград, с което е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот с проектен идентификатор 31111.20.178 по Кадастрална карта на гр. Златоград, и е одобрено Задание за допускане на ПУП – ПРЗ за изграждане на обект „Промишлено предприятие за производство на резервни части за електродвигатели”.
Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития