A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 01 Октомври 2013  100

О Б Я В А


Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 октомври 2013 година започна приемането на декларациите по чл.23, т.1 от Наредба № 8 на ОбС – Златоград,  за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2014 година (Образец № 2).

Крайния срок за подаване на декларациите е 30 ноември 2013г.

До 30 ноември е срокът за подаване от юридическите лица и на декларациите   по чл.20, т.1 от Наредба № 8, за определяне на такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2014г., според количеството генерирани отпадъци на нежилищни имоти (Образец № 1). 

Декларации за попълване се получават от Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация – Златоград или може да се изтегли от официалния сайт на община Златоград – www.zlatograd.bg


Декларациите се подават в Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация – Златоград, по пощата или куриер на адрес – гр.Златоград - 4980, обл.Смолян, ул.”Стефан Стамболов” №1. Към декларациите, изпратени по пощата или куриер се прилага документ за платена такса „административно обслужване” по банкова сметка:  IBAN – BG68STSA93008432230400, КОД – 448007, BRG – STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД, Община Златоград.


 


Приложения:
1. Образец 1
2. Образец 2‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития