A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 03 Септември 2013  93

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград и кметство Пресока уведомяват за инвестиционно намерение:


„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3127 /ІІІ-8652 Неделино - Старцево/ - Пресока – махала „Читакови колиби, от км. 0+000  до км.  до км. 4+080” , община Златоград
В 14-дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното намерение, заинтересовани лица могат да подават жалби и/или др. вид писмено изразени мнения или становища, които биха могли да възпрепятстват или да подкрепят реализирането на инвестиционното намерение.
Писмени становища и мнения се приемат в:РИОСВ гр.Смолян, тел. 0301/ 60118

Община Златоград, тел. 03071/ 25-51, 0884600178,


 


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Обява‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития