A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 29 Юли 2013  87

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от Църковно настоятелство, при църква „Св. Георги”, гр. Златоград, свързано с реконструкция и ремонт на Параклис св. „Атанасий” и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка.

В 14-дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното намерение, заинтересовани лица могат да подават жалби и/или др. вид писмено изразени мнения или становища, които биха могли да възпрепятстват или да подкрепят реализирането на инвестиционното намерение.


Писмени становища и мнения се приемат в:

ОРИОСВ гр.Смолян, тел. 0301/ 60118
Община Златоград, тел. 03071/ 25-51, 0884600178,
Църковно настоятелство при църква „Св. Георги”, тел: 03071/ 4286


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Обява за инвестиционно намерение до обществеността от Църковно настоятелство при църква „Св. Георги”, гр. Златоград;

2. Параклис св. „Атанасий” – фасада ЮГ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития