A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 29 Юли 2013  96

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от фирма „Старс-1Б” ООД гр. Златоград, свързано с изграждане на цех за производство и пакетиране на мокри кърпички, склад и офиси гр. Златоград, община Златоград, област Смолян.

В 14-дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното намерение, заинтересовани лица могат да подават жалби и/или др. вид писмено изразени мнения или становища, които биха могли да възпрепятстват или да подкрепят реализирането на инвестиционното намерение.

Писмени становища и мнения се приемат в:

ОСВ гр.Смолян, тел. 0301/ 60118
Община Златоград, тел. 03071/ 25-51, 0884600178,

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Уведомление за инвестиционно намерение до обществеността от „Старс-1Б” ООД гр. Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития