A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 19 Юли 2013  86

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение на община Златоград за реализация на обект:"Рехабилитация и благоустрояване(реконструкция) на улица "Васил Левски" гр. Златоград"Приложения:


1. Обява‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития