A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 09 Юли 2013  80

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение от фирма „Мобилтел” ЕАД гр. София за „Проектиране , изграждане и въвеждане в експлоатация на оптична свързаност межд обект на Министерство на финансите и базова станция на „Мобилтел” ЕАД на територията на ГКПП гр. Златоград, община Златоград, област Смолян.


В 14-дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното намерение – 09.07.2013 г., заинтересовани лица могат да подават жалби и/или др. вид писмено изразени мнения или становища, които биха могли да възпрепятстват или да подкрепят реализирането на инвестиционното намерение.


Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ гр.Смолян, тел. 0301/ 60118
Община Златоград, тел. 03071/ 25-51, 0884600178,

Приложение:
Уведомление за инвестиционно намерение до обществеността от „Мобилтел” ЕАД гр. София‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития