A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 30 Май 2013  78

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда обн. ДВ. бр. 25 от 18 март 2003г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2006г. ЕТ "Виктория Чомезова", със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" №12, бл. 182, вх. А, ет. 3, ап. 9, съобщава за инвестиционно намерение за „Изграждане на къща за настаняване с кафе-аперитив и магазин в партера” в имота си, находящ се в УПИ V - 104 - Търговия и услуги, кв. 29, с. Аламовци, община Златоград.

Приложения:

1. Обява‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития