A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 29 Май 2013  102

на основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на (ДВ, бр.25/2003 г.), ЕТ "Добри - ДД - Добромир Добрев", съобщава за инвестиционно намерение за "Изграждане на къща за настаняване с магазини в УПИ VII 367 - общ. обслужване, кв. 341 по плана на гр. Златоград.

Писмени становища се приемат в РИОСВ - гр. Смолян, ПК 4700, ул. "Дичо Петров" №16 или на e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

Приложение:
1. Обява‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития