A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 04 Март 2013  80

Във връзка с реализацията на проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България.”, с акроним “OUTLAND” в рамките на Договор за финансиране с № B2.11.02 от 17.02.2012 г. Община Златоград обяви конкурс за подбор на доброволци за сформиране на доброволни формирования по населени места.
По повод недостатъчно подадени заявление за участие в доброволните формирования, срока за подаване на документи от кандидат доброволците се удължава до 22 март 2013г.
За контакт: Борислав Младин – “Организатор спортни дейности” към общинска администрация, ет. 3 ст.1, тел: 0898756537.
За повече информация:
http://zlatograd.bg/?pid=2,12&id_actualno=186&id_aktualno_type=1‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития