A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 28 Април 2009  106

О Б Я В А


 


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,


Във връзка с провеждането на празниците за Гергьовден в гр.Златоград на 05.05.2009г. и 06.05.2009г., уведомяваме всички желаещи да осъществяват търговска дейност, че за целта е необходимо да се получи разрешително от общинска администрация Златоград.

Заявяването за настаняване на търговци за деня на Гергьовден ще се извършва до 30.04.2009г.

За допълнителна информация – в общинска администрация Златоград –  Милена Петрова - мл. експерт „Стопански дейности”, ет. 5, стая №5, тел. за контакти 03071/25-51 (вътр. 49), 0896771206, 0888600184.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития