A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 21 Януари 2013  117

О Б Я В А


МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД – гр. Златоград уведомява, че на 20.02.2013 г. от 10:00 и 13:00 часа, в кабинета на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград. ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД– гр. Златоград, както следва:

1. Специален автомобил марка “УАЗ”, модел “452”, рама R0248116, двигател - бензин 40200388, рег. № СМ 3593 МС, година на производство 1994 г., в задоволително техническо състояние, с първоначална продажна цена 916.00 лв. (деветстотин и шестнадесет лева).

Депозит за участие в търга – 50.00 лв. (петдесет лева)

2. Специален автомобил  марка „ФИАТ”; модел „ПАНДА”; категория „ХАТЧБЕК”, регистрационен номер СМ 3592 МС, година на производство 1992 година, РАМА ZFA141A0004803082, двигател – бензин 3999078, в задоволително техническо състояние, с първоначална продажна цена 554.00 лв. (петстотин и петдесет и четири) лева.

Депозит за участие в търга – 30.00 лв. (тридесет ) лева .

Депозитите за участие в търговете, вносими в касата на Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград до 17:00 часа на 19.02.2013 г.

Срок за закупуване на тръжна документация /в размер на 25.00 лв./ и подаване на заявления за участие до 17:00 часа на 19.02.2013 г. в Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград.

Оглед на автомобилите може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 17,30 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка в Административен отдел на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД – гр. Златоград.

За допълнителна информация на телефон (03071) 20-21


МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД – гр. Златоград


Приложения:
1. Заповед № 32 / 18.02.2013 г.
2. Заповед № 33 / 18.02.2013 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития