A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 02 Октомври 2012  75

Общинска Администрация – Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 01 октомври до 30 ноември 2012 година започва приемането на декларациите за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които няма да се ползват през цялата 2013 година и декларациите за определяне на такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2013г., според количеството генерирани отпадъци.

Декларации за попълване се получават от Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация – Златоград или може да се изтегли от официалния сайт на община Златоград – www.zlatograd.bg

Декларациите се подават в Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация – Златоград, по пощата или куриер на адрес – гр.Златоград - 4980, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1. Към декларациите, подадени по пощата или куриер се прилага документ за платена такса за разглеждане и проверка по банкова сметка : IBAN – BG68STSA93008432230400, КОД – 448007, BIC - STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД, Община Златоград.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Декларация образец № 1
2. Декларация образец № 2‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития