A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 18 Септември 2012  78

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г/, "Родопи Еко Проджектс" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат инвестиционни предложения за изграждане на садково стопанство за интензивно отглаждане на риба, както и прилежащи към него сервизни сгради на територията на язовир Златоград, град Златоград, област Смолян.

Приложение:
1. Обявление‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития