A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 17 Март 2009  82

 О Б Я В А


          С цел подобряване достъпа до административни услуги и улеснение на гражданите при плащане на местните данъци и такси, общинска администрация Златоград организира изнесени работни места за събиране на местните данъци както следва:
    • Сряда – 09.00 – 12.00 – село Долен

    • Четвъртък  – 09.00 – 12.00 – село Старцево

    • Петък – 09.00 – 12.00 – село Ерма река‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития