A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 27 Септември 2011  80

О Б Я В А


Общинска Администрация Златоград уведомява жителите на община Златоград, че от 1 октомври до 30 ноември 2011г. започва приемането на декларациите за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които няма да се ползват през цялата 2012 година и декларациите за определяне на такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2012г., според количеството генерирани отпадъци.
Декларации за попълване се получават от Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация – Златоград или могат да се изтеглят от официалния сайт на община Златоград.
Декларациите се подават в Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград, по пощата или куриер на адрес – гр.Златоград - 4980, обл.Смолян, ул. ”Стефан Стамболов” №1. Към декларациите подадени по пощата или куриер се прилага документ за платена такса за разглеждане и проверка по банкова сметка: IBAN – BG68STSA93008432230400, КОД – 448007, BRG – STSABGSF, „Банка ДСК” ЕАД, Община Златоград.

Приложения:
1. Заповед № 383/17.09.2011 г.
2. Декларация образец №1
3. Декларация образец №2‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития