A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗОВ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТвторник, 13 Септември 2022  108

Уважаеми жители на Община Златоград,
След опустошителните наводнения в Община Карлово, всички институции и граждани обединяват усилия за подкрепа на засегнатото население. Помощта, която ще бъде предоставяна, ще се координира от Националното сдружение на общините в Република България.
На 13 и 14 октомври Община Златоград ще осигури доброволци, които ще помогнат в почистването на пострадалите къщи. Екипът от Златоград ще бъде оборудван с необходимите инструменти – лопати, ръкавици, кофи, чували и др.
Призоваваме всички, които имат възможност, да помогнат на засегнатите жители на селата Богдан, Каравелово и Слатина. Те имат нужда и от финансова подкрепа, която може да направите по дарителската сметка на община Карлово:
    IBAN: BG81FINV91508416025382
    BIC FINVBGSF
    ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО,УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6
    Наименование на кодовете за вид плащане
    Код за вид плащане
    Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
    445100
    Титуляр: Община Карлово

Нека проявим съпричастност и да помогнем на нашите сънародници!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития