A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Златоград става СПА перлата на Родопитепонеделник, 05 Ноември 2012  1097

Възможностите за развитието на градовете от област Смолян като туристически дестинации бяха представени днес на обществена дискусия, организирана от вестник "Стандарт" в рамките на националната кампания "Чудесата на България 2012", в заседателната зала на общинска администрация Смолян.
Гости на събитието бяха заместник-министър председателят и министър на финансите Симеон Дянков, инж. Стефан Стайков-областен управител на област Смолян, кметовете на общини от област Смолян, представители на министерствата на икономиката и туризма, на регионалното развитие и културата, представители на хотелиери, туроператори, историци, археолози, неправителствени организации.
На дискусията кметът на община Златоград Мирослав Янчев представи възможностите за оползотворяване на термоминералното находище, открито в недрата на община Златоград, чрез реализацията на проектно предложение за изграждане на геотермална отоплителна система в гр. Златоград.
С решение на УС на ПУДООС ще се реализира първия подобект „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник”. Безвъзмездната помощ, която е отпусната на община Златоград за изграждане на проучвателен сондаж с дълбочина 860м /водовземно съоръжение/ и надземната конструкция на геотермален водоизточник в с. Ерма река е в размер на 3 990 323,93лв.
Кметът Янчев използва възможността и представи накратко дългосрочната концепция на местната власт за управление и стопанисване на термоминералното находище в с. Ерма река. Също така сподели и реалните възможности, които могат да бъдат използвани като потенциал за разрастване на туризма в Златоград, в областта на балнеология и предоставяне на целогодишни СПА услуги, спортен и терапевтичен туризъм.
Удобните транспортни връзки и близостта с големите курортни комплекси – Беломорието и Пампорово, е предпоставка за увеличаване на туристопотока и подобряване на инвестиционния климат в общината и региона.
Благодарение на доброто сътрудничество между местната власт и местния бизнес, местна власт и правителство, културно-историческият туризъм в община Златоград се развива устойчиво. Благодарение на ефективното сътрудничество между всички заинтересовани страни, се очаква в най-скоро време балнеологията и балнео туризма в Златоград да се превърне в основен поминък на местното население.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
53

Актуално
Предстоящи събития