A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Златоград разшири гробищния си парксряда, 24 Юни 2009  1418

Златоград разшири гробищния си паркВ продължение на няколко години местната власт на Златоград се опитва да се справи с един доста сериозен проблем, свързан с осигуряване на допълнителен терен за гробни места в гробищния парк.
Този проблем вече е разрешен. Община Златоград придоби собственост върху поземлен имот, разположен под източния склон на съществуващия гробищен парк на Златоград, като към настоящия момент са изпълнени дейностите по разширение на гробищния терен върху тази подходяща площадка. Извършени са и необходимите мероприятия, наложени от Наредба №21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове /гробища/ и погребване и пренасяне на покойници. Мероприятията се изразяват в разрушаване на бетоновите фундаменти, изпълнение на насип от глинесто-песъчлив и хумусен материал при дебелина от 1 до 1,50 м., при определни изисквания на уплътнение.
Площадката е с площ 1558 кв.м. и върху нея могат да се разположат около 300 гробни места, което би решило проблема на Златоград, произтичащ от липсата на гробни места, години напред.
До постигане на необходимото уплътнение на земната маса на разширената площадка се използва терен в основния гробищен парк, където има в наличност около 30 свободни гробни места.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития